Ekologia i ochrona środowiska

Wersja do druku

Zapraszamy

 • wszystkie podmioty gospodarcze, których działalność ma wpływ na środowisko naturalne
 • firmy i instytucje planujące uruchomienie proekologicznej działalności produkcyjnej/usługowej lub wdrożenie projektów z tego zakresu
 • instytucje zajmujące się szerzeniem idei proekologicznych i śledzeniem zjawisk z tego obszaru

Oferujemy

 • opracowywanie strategii i programów ochrony środowiska
 • badania i doradztwo w zakresie produkcji proekologicznej
 • przeprowadzanie analiz opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii
 • sporządzanie wycen zasobów i walorów środowiskowych
 • sporządzanie rachunku kosztów i korzyści środowiskowych celem uzyskania odstępstw terminowych i innych od limitów środowiskowych i konkluzji BAT dla danej branży
 • pomoc i szkolenia w sporządzaniu obowiązujących sprawozdań statystycznych dotyczących ochrony i korzystania ze środowiska
 • oceny jakości wody i optymalizację procesów jej uzdatniania
 • modelowanie i oceny jakości wody w systemie wodociągowym
 • sporządzanie ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami
 • przeprowadzanie analiz społecznej świadomości ekologicznej
 • LCA procesów i produktów
 • ocenę wpływu na środowisko
 • szkolenia z produkcji ekologicznej

Korzyści

 • pozyskanie wiedzy o projektach ekologicznych oraz korzyściach z ich wdrożeniem związanych
 • rozwiązanie problemów z odpadami i zanieczyszczeniem środowiska oraz zapobieganie ewentualnym kłopotom prawnym i finansowym
 • zwiększenie konkurencyjności wyrobów własnych na rynku dzięki wprowadzeniu produkcji ekologicznej
 • zwiększenie osobistej świadomości proekologicznej oraz świadomości zatrudnionych pracowników