Badania rynkowe i konsumenckie

Drukuj ofertę

Badania i analizy rynku zapewnią Twojej firmie przewagę nad konkurencją! Zwiększ konkurencyjność i zleć badanie produktów naszym ekspertom.

Zapraszamy

 • przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane badaniami rynkowymi pod kątem zjawisk ekonomicznych i społecznych, mogących stanowić wsparcie w procesach decyzyjnych w firmie odnośnie sposobów i strategii działania na danym rynku (dowolnie definiowanym)
 • firmy zainteresowane badaniami zachowań i preferencji konsumentów służących optymalizacji jakości oferowanych produktów i usług oraz strategii ich sprzedaży.

Poznaj preferencje konsumentów i dostosuj produkt do ich potrzeb.

preferencje konsumentów, analiza rynku, konkurencyjność, badanie produktów

Oferujemy

 • przeprowadzanie wszechstronnych badań i analiz rynku polskiego oraz zagranicznego pod wybranym kątem (różne branże, różne segmenty, różne formy)
 • badania:
  • sensoryczne produktów i usług oraz różnych form reklamy z wykorzystaniem metody eyetrackeringu
  • zachowań i preferencji konsumentów
  • z zakresu myślenia kreatywnego
  • służące analizie strategicznej przedsiębiorstwa
  • pod kątem analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
  • w zakresie organizacji i zarządzania w firmie

Korzyści

 • zminimalizowanie ryzyka podjęcia nietrafnych decyzji produkcyjnych lub zarządczych
 • zmniejszenie obszaru niepewności w dziedzinie badań i rozwoju nowych produktów
 • zoptymalizowanie wszystkich parametry oferowanych produktów/usług tak, aby były zgodne z oczekiwaniami klientów i bieżącymi wyzwaniami rynku
 • zmaksymalizowanie sprzedaży poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów ma teranych i niematerialnych
 • zapewnienie właściwego harmonijnego rozwoju swojemu przedsięwzięciu biznesowemu

Nasze atuty

 • unikalna infrastruktura badawcza:
 • Eyetracker stacjonarny i mobilny firmy Tobii (jeden z nielicznych w Polsce!)
 • laboratorium sensoryczne wyposażone m.in. w w olfaktometr terenowy Nasal Ranger.
 • badania z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i metod badawczych:
  • klasyczne – badania ankietowe, wywiady, grupy fokusowe, desk research
  • metoda badań kooperatywnych z wykorzystaniem koncepcji pełnej partycypacji
  • metody analizy strategicznej- metody portfelowe, metoda 5 sił Portera, metoda łańcucha wartości, benchmarking, SWOT
  • heurystyczne/inwentyczne – metoda morfologiczna, metoda myślenia w bok, metoda superpozycji, odmiany burzy mózgów, metoda analogii
 • oceny sensoryczne przeprowadzane przez wyselekcjonowany i wykwalifikowany zespół badawczy