Kadry i Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)

Drukuj ofertę

Każda firma potrzebuje wspaniałych ludzi, aby móc uwolnić i maksymalnie wykorzystać swój rozwojowy potencjał. Pomożemy zbudować w Twojej firmie zespół najlepszych specjalistów!

Zapraszamy

 • przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane poprawą efektywności pracy personelu, w tym optymalizacją systemów kadrowo-płacowych i efektywnym gospodarowaniem zasobami pracy (również dzięki wykorzystaniu systemów informatycznych)
 • firmy poszukujące usług związanych ze zjawiskami psychologicznymi i społecznymi zachodzącymi w miejscu pracy oraz z kształtowaniem kultury organizacyjnej

Zadbaj o kulturę organizacyjną w swojej firmie. Rekrutuj najlepszych, stwórz przejrzysty system wynagrodzeń, szkol pracowników i sprawiedliwie ich oceniaj.

szkolenie kadr, rekrutacja kadr, system wynagrodzeń, ocena okresowa, kultura organizacyjna

Oferujemy

 • Tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń
 • Projektowanie systemów premiowych
 • Analiza dokumentacji firmowej pod kątem ZZL
 • Analiza pracy – przygotowywanie kart opisów stanowisk pracy
 • Tworzenie profili kompetencyjnych
 • Wdrażanie kompleksowych procesów:
  • Planowania zatrudnienia
  • Rekrutacji i selekcji kadr
  • Adaptacji pracowników
  • Oceny okresowej pracowników (SOP)
  • Szkoleń i rozwoju zawodowego
  • Skutecznego motywowania
  • Audyt i controlling personalny
 • Diagnozowanie kultury organizacyjnej w kontekście rozwoju organizacji
 • Prowadzanie badań satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • Sporządzanie ekspertyz z komunikacji i współpracy zespołowej
 • Kształtowanie zachowań innowacyjnych w pracy
 • Coaching dla pracowników wszystkich szczebli
 • Przygotowanie i realizacja programów Assesment /Development Center
 • Doskonalenie systemów komunikacji wewnętrznej i systemów zarządzania wiedzą
 • szkolenia:
  • Tworzenie systemów wynagrodzeń
  • Wartościowanie pracy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Rozwój miękkich aspektów zarządzania dla managerów (osobowość, asertywność, przywództwo, konflikty, negocjacje biznesowe, komunikacja, style kierowania, zmiana organizacyjna)
  • Rozwój kompetencji społecznych dla pracowników wszystkich szczebli
  • Szkolenie trenerów z zakresu ZZL
  • Komunikacja wewnętrzna
  • Wystąpienia publiczne

Korzyści

 • zapewnienie bezpieczeństwa prawnego zatrudnienia
 • poprawienie efektywności wykorzystania czasu pracy w firmie
 • zmniejszenie rotacji personelu i kosztów z tym związanych
 • zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, poprzez właściwe obsadzanie stanowisk, planowanie rozwoju i ścieżek karier
 • przyspieszenie obiegu informacji i dokumentów
 • wzmocnienie marki firmy, poprzez osiągnięcie wysokich ocen jako dobry pracodawca

Nasze atuty

 • wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za rozprawę doktorską „Metodyka humanizowania telepracy”
 • kwalifikacje doradcze, trenerskie i mentorskie potwierdzone certyfikatami